RPH LINUS

RANCANGAN    HARIAN    PELAJARAN    BAHASA     MELAYU

Tahun                          :  1 Mawar
Tarikh                          :  18.11.09
Masa                           :  8.45 – 9.45 pagi (1 jam)
Bilangan Murid           :  20 orang
Tajuk                            :
Unit                              : 7 (Membaca, membina, dan menulis perkataan yang     
     mengandungi suku kata tertutup, diftong 
                                         dan vokal berganding).
Kemahiran                  :  4.0    Membaca perkataan
                                        4.20  Mengeja dan membaca perkataan yang
             mengandungi diftong.
5.0   Membina dan menulis perkataan
5.21- Membina dan menulis perkataan yang mengandungi
         diftong.
Objektif                       :   Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat :
i)              membina, perkataan mengandungi diftong dengan betul.
ii)             mengeja perkataan mengandungi diftong dengan betul.
iii)            membaca perkataan mengandungi diftong dengan betul.
iv)           menulis perkataan mengandungi diftong dengan betul.

Bahan Bantu Mengajar : Kad perkataan, kertas mahjong, limau, kad gambar,
        kain/sapu tangan.

MASA/ LANGKAH
AKTIVITI
CATATAN

Set
induksi Sedapnya Bau!

( 5 minit)

 1. Guru memilih empat orang murid secara rawak. Guru akan menutup mata keempat-empat murid itu dengan sehelai kain.
 2. Guru mengupas sebiji limau di hadapan keempat-empat orang murid itu.
 3. Guru meminta murid-murid itu meneka bau apakah itu (limau). 

BBM
Sebiji limau dan kain

Langkah 1

Mari Membaca

( 10 minit)


 1. Guru mengagihkan murid kepada 4 kumpulan (satu kumpulan 5orang)
 2. Guru mengagihkan kad-kad sukukata( cth: su, rau , li, mau, hi, jau, pi, sau )kepada setiap kumpulan.
 3. Setiap  kumpulan dikehendaki mencantumkan kad sukukata untuk membina perkataan.(surau,limau,hijau, pisau).
 4. Murid-murid dikehendaki membaca perkataan-perkataan yang dibina dengan kaedah nyanyian; Cth:
“li  mau, limau limau”
“hi jau, hijau, hijau “
(Latih tubi: Perkataan yang lain)


BBM
Kad perkataan

Langkah 2
Cari Pasangan

( 15 minit)

1.    Guru memanggil lapan orang murid. Empat orang daripadanya akan diberikan kad gambar dan empat orang lagi akan diberikan kad perkataan. (perkataan; surau,limau,hijau, pisau).
2.    Murid-murid ini dikehendaki mencari pasangan gambar dan perkataan yang betul.
3.    Murid-murid lain akan mengeja dan  membaca ( dengan bimbingan guru)  pasangan perkataan dan gambarnya yang telah terhasil dengan betul itu.
4.    Aktiviti ini akan diulangi oleh murid-murid yang lain pula.

BBM
Kad gambar dan kad perkataan

Langkah 3
Siapa Cepat

(15 minit )

 1. Guru mengagihkan murid kepada 4 kumpulan 
     (satu kumpulan 5 orang)
 1. Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan sehelai kertas mahjong ( terdapat gambar surau,limau,hijau, pisau  padanya).
 2. Murid diberikan kad sukukata. Mereka dikehendaki memadankan sukukata dan menampalkan sukukata yang membentuk perkataan pada gambarnya yang betul di atas kertas mahjong.
 3. Kumpulan paling cepat siap dan betul padanannya akan dikira sebagai pemenang dan mendapat hadiah.BBM:
Kertas mahjong, kad sukukata, gam

Langkah 4

Mari Menulis

(10 minit)


 1. Guru mengedarkan lembaran kerja (kertas bergaris empat), untuk murid-murid menulis semula perkataan yang dipelajari pada hari ini, secara imlak. (guru menyebut perkataan manakala murid menyalin).

BBM:
Lembaran kerja

Penutup


(5minit) 1. Murid-murid saling bertukar kertas  
      lembaran kerja dalam langkah 4.
2.    Mereka akan memeriksa jawapan kawan 
       dengan bimbingan guru.


BBM
Lembaran kerja